top of page

Również uważasz że bycie Kobietą to sport ekstremalny??;)

Dowiedz się więc, dlaczego tak ważny dla Ciebie jest trening zmysłu równowagi, czucia głębokiego i koordynacji ! :)

Równowaga to umiejętność utrzymania stabilnej pozycji ciała w różnorodnych warunkach wykonywania dowolnych ruchów lub utrzymania pozycji statycznej.

Równowagę dzielimy na statyczna i dynamiczną. Statyczna to taka w której utrzymujemy pozycje ciała w miejscu – np.: postawa zasadnicza, stanie jednonóż, stanie na rekach. Równowaga dynamiczna występuje w trakcie wykonywania różnorodnych ćwiczeń, gdy ciało znajduje się w ruchu – np.: marsze, biegi, skoki, rzuty, wahania, ćwiczenia na przyrządach.

Posiadanie dobrej równowagi i kontroli ciała, oznacza także posiadanie dobrej koordynacji ruchowej. Zdolność mięśnia lub grupy mięśniowej do równoważenia w odpowiednim czasie ruchów skracania i wydłużania w obrębie tułowia z ruchami kurczenia się mięśni w obrębie stawów, przyczynia się do dobrego samopoczucia i stabilności całego ciała. Im więcej ćwiczeń równoważnych wprowadzimy do treningu, tym bardziej zwiększymy kontrolę nad naszym ciałem

Zachowanie równowagi wymaga współdziałania:

 • układu przedsionkowego ucha - relacja głowy względem pionu

 • wzroku - wzrokowa kontrola ruchu i położenia

 • receptorów nacisku stóp - odchylenie środka ciężkości ciała

 • priopriocepcji

Propriocepcja, inaczej kinestezja lub czucie głębokie jest zdolnością do rozpoznawania ułożenia poszczególnych części ciała względem siebie oraz ruchów w danym stawie. Dzięki temu zmysłowi wiemy jak ułożone są nasze kończyny bez kontroli wzroku. Proprioreceptory które odpowiedzialne są za odbieranie tych bodźców znajdują się w mięśniach, ścięgnach, podwięziach, okostnej, torebkach stawowych i więzadłach.

„Czucie głębokie, czyli czucie proprioceptywne, razem z towarzyszącymi mechanizmami nerwowo-mięśniowego sprzężenia zwrotnego, stanowią istotny element funkcjonalnej stabilizacji stawów. Kontrola nerwowo-mięśniowa i stabilizacja stawu jest kierowana pierwotnie przez ośrodkowy układ nerwowy. Receptory odbierające bodźce zewnętrzne, tzn. mechanoreceptory oraz receptory znajdujące się w narządzie wzroku i przedsionkowym, przesyłają informacje do mózgu i rdzenia przedłużonego, gdzie są przetwarzane. Suma odbiorczych informacji przejawia się w świadomej zdolności rozpoznawania poruszania i położenia stawów, nieświadomej stabilizacji stawów, za którą odpowiadają zabezpieczające odruchy rdzeniowe”

Jakie jest znaczenie propriocepcji i kontroli nerwowo mięśniowej dla funkcjonowania stawów?

Mechanoreceptory stawowe i receptory wrzecionek mięśniowych inicjują łuk odruchowy z szybszym przewodzeniem sygnałów [70-100m/s] niż impulsy indukowane przez receptory nocyceptywne (bólowe) [12-30m/s- wł. mielinowe, 0,5-2m/s wł. bezmielinowe]

Dzięki temu, zjawisko czucia głębokiego może mieć większe znaczenie w zapobieganiu urazom niż bodźce bólowe !

Zmysł propriocepcji wpływa na:

 • tworzenie schematu ciała i percepcję położenia wszystkich części ciała (somatognozja),

 • adekwatny obraz ciała i bezpieczeństwo emocjonalne (świadomość ciała w przestrzeni, w odniesieniu do innych obiektów, pewność swojego ciała, odpowiednie „czucie go”),

 • stabilizację posturalną, czyli wytworzenie odruchów prostowania i równowagi, które służą prawidłowej motoryce i przyczyniają się do przeciwdziałania sile grawitacji,

 • poruszanie poszczególnymi częściami ciała bez kontroli wzroku,

 • płynne i swobodne wykonywanie skoordynowanych ruchów,

 • percepcję położenia narządów jamy ustnej podczas mówienia, prawidłowe ruchy mimiczne i modulację głosu,

 • tworzenie prawidłowej lateralizacji,

 • kontrolę i planowanie ruchu (z zakresu dużej i małej motoryki),

 • stopniowanie ruchu, czyli dozowanie siły, z jaką należy wykonać ruch (inaczej traktujemy piórko, inaczej filiżankę, a inaczej ciężką walizkę),

 • odpowiedni tonus mięśniowy (wspólnie z układem przedsionkowym).

"Trening sensomotoryczny polega na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie. Funkcję proprioceptorów można poprawić na drodze specjalistycznych ćwiczeń. Wykonujemy je po to, by nasz aparat ruchu pracował w sposób bardziej skoordynowany i był gotowy na wykonywanie zadań, które stawia przed nami działanie w naturalnych warunkach.

Stosując trening sensomotoryczny wykonujemy ćwiczenia równoważne statyczne i dynamiczne w pozycjach niestabilnych. Trening ten możemy wykorzystywać jako przygotowanie w każdej dyscyplinie sportowej, a więc jako wzmacnianie wzorca ruchowego charakterystycznego dla danej dyscypliny.

Techniki stymulacji sensorycznej są to techniki, które polegają na stymulowaniu określonych typów receptorów, dzięki czemu otrzymujemy odpowiedź w postaci zmiany napięcia mięśniowego oraz tkanek okołostawowych. Sportowiec lepiej analizujący położenie własnego ciała w przestrzeni i odbierający precyzyjniej wielkość napięcia swoich mięśni może skuteczniej i szybciej uczyć się nowych czynności ruchowych. Sprawność procesu sterowania ruchami ciała człowieka w celu utrzymania równowagi jest ważnym elementem kształtowania czynności składających się na technikę. Zdolność kinestetycznego różnicowania ruchu jest jedną z najważniejszych predyspozycji człowieka umożliwiającą adaptację do zmiennych warunków otoczenia oraz racjonalne zachowania się w środowisku."

Jak wynika z powyższego, trening czucia głębokiego i równowagi jest niezwykle istotny dla każdego, gdyż zapewnie nam lepsze, bardziej skuteczne i BEZPIECZNE wykonywanie wszystkich czynności życia codziennego.

Dlaczego więc jest to tak ważne w treningu i fizjoterapii Kobiet?

Jak zauważyliście bycie Kobietą to sport ekstremalny!

Gdyby tak policzyć ile Kobiety mają obowiązków codziennych wymagających od nich świetnej sprawności i koordynacji ruchowej, to niejeden sportowiec z wrażenia złapałby się za głowę ! :)

Nie dość, że jak same wiecie, każdego dnia zmagamy się z licznymi wyzwaniami natury fizycznej i psychicznej, to jeszcze stopień trudności tych wyzwań wzrasta wraz z wiekiem proporcjonalnie do powiększania się naszej rodziny ;)

Ponad to, w ciągu życia Kobiety następują zmiany które nie zachodzą w żadnym innym organizmie (dajmy na to taki ograniczony organizm męski ;) ) Mianowicie duża część kobiet zachodzi w ciążę i zmaga się z dodatkowym ogromnym wyzwaniem, które wcale nie eliminuje wszystkich dotychczasowych!

Życie Kobiety jest więc jak trening biegacza, któremu znienacka stawia się na drodze płotki, przejście po linie, bieg w wodzie, z workiem piasku przyczepionym do brzucha, potem na plecach i z boku i z wieloma innymi nieprzewidzianymi utrudnieniami. Oczywiście wszystko cały czas musi przebiegać na najwyższych obrotach.

Właśnie dlatego w moim odczuciu najważniejsze dla Kobiety jest prawidłowo działające, skoordynowane i zrównoważone ciało.

Z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że to właśnie zaniedbania na poziomie koordynacji, równowagi i czucia głębokiego są przyczyną ogromnej ilości nieprawidłowości w postawie i funkcjonowaniu u Kobiet (szczególnie tych posiadających już dzieci!). Dochodzą do tego dolegliwości bólowe, które pogłębiają wymienione nieprawidłowości tym samym prowadząc do jeszcze większego bólu – i koło się napędza..

Czy wiecie dlaczego jogini uczyli się tak wyginać i kontrolować swoje ciało, po co całe te „jogowe wygibasy” ?

Wiele ludzi uczęszczających na zajęcia w "typie jogi" nie wie nawet po co to wszystko.

Jogini uważali że ciało tylko przeszkadza umysłowi. Medytacja zajmowała bardzo dużo czasu i nie mogli pozwolić sobie na to, żeby coś tak przyziemnego jak „ciało” utrudniało w uwolnieniu umysłu! Tym samym musieli trenować ciało w ten sposób, aby w żadnym wypadku nie stanowiło przeszkody – dlatego też ciało to powinno być w pełni pod kontrolą umysłu i nie powinno dawać żadnych nieprzyjemnych rozpraszających sygnałów niezależnie od pozycji ani czasu w jakim w tej pozycji przebywa podczas medytacji.

Praktyczne prawda? :)

Może łatwiej byłoby ludziom trenować gdyby podchodzili do tego w tak praktyczny sposób: dzięki właściwemu treningowi będę dłużej, sprawniej, bezpieczniej, skuteczniej żyć i to BEZ BÓLU i kontuzji, a moje ciało będzie robiło wszystko czego tylko będę od niego chcieć !

(no może prawie wszystko.. ;) )

Oczywiście dochodzi do tego szereg innych pozytywnych konsekwencji jak chociażby piękny wygląd takiego ciała! :)

Wracając jednak do tematu równowagi, czucia głębokiego i koordynacji, uważam że jest to najważniejsza rzecz na jaką powinno zwracać się uwagę w treningu i fizjoterapii Kobiet i to na każdym etapie ich życia (oczywiście jest to bardzo ważne również dla mężczyzn).

Wychodząc w treningu od doskonalenia tych elementów umożliwiamy sobie właściwe wykonywanie wszystkich ćwiczeń (zachowując prawidłową postawę ciała i zrównoważony ruch przy właściwej stabilizacji i amortyzacji mięściowo-stawowo-szkieletowej) niezależnie od stopnia trudności – daje nam to lepsze rezultaty treningowe przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa w związku z różnego typu kontuzjami czy upadkami.

Jest to szczególnie ważne podczas ciąży, kiedy to ciało ulega nagłym szybkim zmnianom, które wpływają również na zmianę środka ciężkości a tym samym mogą negatywnie wpływać na równowagę --> co może wiązać się z dużym niebezpieczeństwem upadku i kontuzji.

Należy również pamiętać, że najważniejsza jest profilaktyka i inwestowanie w siebie na lata. Ta wytrenowana równowaga, czucie głębokie i koordynacja będzie nieoceniona w latach naszej starości!

Czy wiecie, że u starszych ludzi prędzej dochodzi do upadków właśnie przez brak równowagi niż przez zbyt małą siłę mięśniową?? A wiecie jak takie upadki są dla starszych ludzi groźne? Często konsekwencje powikłań poupadkowych prowadzą do śmierci!

Od najmłodszych lat po późną starość trening sensomotoryczny jest niezwykle ważny do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania naszego organizmu.

W moich programach treningowych oraz w ramach rehabilitacji Kobiet na każdym etapie ich życia (czy to przed ciążą, czy w ciąży czy już po ciąży) zawsze na pierwszym miejscu jest nauka ŚWIADOMEGO, właściwego, bezpiecznego i skutecznego wykorzystywania własnego ciała podczas treningów i przede wszystkim podczas wykonywania wszystkich czynności życia codziennego.

Zapraszam na moją stronę internetową do poczytania innych artykułów. Zapoznj się również z moją ofertą i zapraszam do współpracy w dążeniu do bycia Świadomą Kobietą pod każdym względem i na każdym etapie życia! :)

Pozdrawiam serdecznie!

Agnieszka Chmielnicka

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
bottom of page