top of page

Teoria „płaskiego brzucha” -> ZDROWEGO BRZUCHA -> ZDROWEGO CZŁOWIEKA według Chmielnicka Therap

Teoria „płaskiego brzucha” -> Teoria ZDROWEGO BRZUCHA -> Teoria ZDROWEGO CZŁOWIEKA według Chmielnicka Therapy część III

Każdy człowiek powinien mieć płaski brzuch – to nie przywilej ! to norma dla naszego gatunku.

Sprowadzanie problemu „wystającego brzucha” wyłącznie do problemu posiadania nadmiernej tkanki tłuszczowej jest co najmniej niemądre i świadczące o niezwykle ograniczonej wiedzy na temat Organizmu Człowieka.

Niestety.. ludzie lubią proste rzeczy i proste rozwiązania, z łatwością powiela się więc informacja : wystaje Ci brzuch -> jesteś za gruba/gruby -> musisz ćwiczyć!! musisz przejść na dietę!

Sprawa nie wygląda jednak tak prosto!

Zacznę od jasnych mocnych komunikatów:

NIE MUSISZ „ĆWICZYĆ”!

Musisz się ruszać i to ruszać właściwie dla naszego gatunku, ruchem pełnym, zintegrowanym, całościowym i nie powodującym stresu w organizmie - taki ruch to zdrowe życie w zdrowym ciele.

NIE MUSISZ PRZECHODZIĆ NA DIETĘ!

Musisz zmienić nawyki żywieniowe i behawioryzm związany z odżywianiem bo nikt z nas nie ma tyle samo-zaparcia aby całe życie być na diecie!

Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest niezwykłym organizmem cechującym się swoją własną historią powstania. Obecnie wiele wiadomo na temat procesów doprowadzających do powstawania i rozwijania się nowego życia. Jednak mimo wielkiej wiedzy na temat procesów jakie zachodzą aby powstał nowy organizm -> w pełni rozwinięty Człowiek – nie jesteśmy w stanie przewidziećjaki ten Człowiek będzie.

Możemy więc śmiało powiedzieć, że na to jacy tak naprawdę jesteśmy, mają wpływ niezliczone oddziaływania środowiskowe, a nie tylko znane i przewidywalne procesy biologiczne i pula genetyczna zawarta w skomplikowanej biologicznej „bazie danych” DNA którą otrzymaliśmy od naszych rodziców, a która jest pamięcią wszystkich naszych przodków.

Od naszych przodków dostajemy jedynie pewien Potencjał Biologiczny zapisany w genach, który jednak możemy zrealizować w bardzo różny sposób – zależny od tego jakie warunki środowiskowe oddziałują na nas na każdym etapie rozwoju - począwszy od „jakości” komórek rozrodczych ( gamet żeńskich i męskich od Mamy i Taty), przez fuzje tych komórek w momencie fertylizacji (zapłodnienia), procesów podziałów komórkowych (podziałów mitotycznych) doprowadzających do powstawania coraz bardziej złożonej Istoty, aż do w pełni rozwiniętego Człowieka.

Jest to długa i trudna droga podczas której niezliczone czynniki środowiskowe wpływają na ekspresję informacji genetycznej jaka została nam dana.

Gdy osiągniemy pewien etap rozwoju, do procesów kształtowania naszego JA dochodzi cała część „PSYCHE”, która w równym stopniu, a być może od pewnego momentu większym lub znacznie nawet większym, wpływa na to, w jakim stanie równowagi znajduje się nasz Organizm.

Od początku do końca rozwijamy się i kształtujemy PSYCHO-SOMATYCZNIE, ciało i umysł to nierozerwalne i nieseparacyjne części całości jaką każdy z nas jest.

To wszystko sprawia że świat jest tak różnorodny, że każdy z nas jest inny i niepowtarzalny.

Nie ma więc możliwości potraktowania każdego w taki sam „płytki” sposób podczas próby przywrócenia mu zdrowia, a więc równowagi w organizmie.

Nie ma możliwości opracowania „magicznego zestawu ćwiczeń” dla np. „rozejścia kresy białej/mięśnia prostego brzucha” czy na „rwę kulszową” czy jakiekolwiek inne „zdrowotne odstępstwo od normy”.

Podczas terapii, trzeba spróbować jak najlepiej poznać Człowieka który przychodzi jako Pacjent. Postarać się odczytać jego Biologiczną Historię zapisaną w całym skomplikowanym systemie napięć tkankowych i wynikającą z niezliczonych biologicznych procesów wewnętrznych manifestujących się przeróżnymi objawami, będących odzwierciedleniem licznych wpływów środowiskowych, które kształtowały tego Człowieka od samego początku do chwili obecnej.

Organizm człowieka jest całością – nie działa on w sposób podzielony według działów specjalizacji medycznych. Wszystko od wszystkiego jest zależne i wszystko na wszystko ma wpływ, tak w obszarze ciała – SOMY – jak w obszarze indywidualnie realizowanej psychiki nazywanej osobowością – PSYCHE – i nierozerwalnego połączenia między nimi.

Cała ta skomplikowana sieć zależności ma wpływ na „efekt końcowy” czyli to jak wyglądamy i jak się czujemy.

Wracając do kwestii Brzucha – jest on naszym swoistym centrum, będzie więc wypadkową niezliczonych wpływów wynikających z kondycji CAŁEGO skomplikowanego Układu jakim jest Organizm Człowieka.

Tworząc system terapeutyczny holistycznego podejścia Chmielnicka Therapy, staram się podczas terapii uwzględniać jak najwięcej aspektów tego co rzeczywiście kształtuje moich Pacjentów i ich kondycję zdrowotną. System ten pozwala mi za każdym razem tworzyć nową terapię – terapię indywidualnie dobraną do potrzeb każdego z Was.

Jeżeli chcesz zatem bardziej wnikliwie przyjrzeć się swojemu Organizmowi, odkryć co sprawia że znajduje się on w takiej kondycji zdrowotnej w jakiej obecnie się znajduje a „efekt końcowy” wygląda tak jak wygląda – zapraszam na terapie Chmilnicka Therapy. Razem postaramy się rozwiązać „kryminalną zagadkę” jaką skrywa skomplikowana sieć zależności cechująca Twój Organizm i wspólnie postaramy się doprowadzić do jego normalizacji a więc - ZDROWIA.

Pozdrawiam cieplutko,

Agnieszka Chmielnicka Holistic Therapy

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Nie ma jeszcze tagów.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page